Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Chci okna z hliníku. Co pro to musím udělat?

  

Zatoužil-li jste po úsporných oknech z hliníku a nechce se vám samozřejmě platit celá částka, můžete požádat o finanční podporu od státu. Zelená úsporám pokračuje i rokem 2017. A co všechno si tedy musíme „vyběhat“.  

  • Čím začít?

Abyste mohl být vůbec zařazen do dotačního programu, je nutné si vyžádat služeb energetického specialisty a nechat si zřídit projektovou dokumentaci, energetický posudek a krycí list technických parametrů. Seznam specialistů s patřičným povolením naleznete na internetu.

Hned, jak budete mít v ruce projektovou dokumentaci a energetický posudek, zašlete jej s oznámením svého záměru stavebnímu úřadu. Ten oba dokumenty zkontroluje a případné nesrovnalosti s vámi vyřeší.

  • Online žádost

Jak je v dnešní době zvykem i zde musíte podat online žádost. Na www.novazelenausporam.cz vyplníte registrační formulář. Po úspěšné registraci budete zařazen do elektronického systému. Následně vás stránka požádá o vyplnění dalšího formuláře. Zde přichází chvíle pro krycí list technických parametrů, který přikládáte k formuláři. Po odeslání se s vámi úřady spojí po e-mailu.  

Avšak tímto administrativní povinnosti nekončí. Formulář, který jste online vyplňovali, je nutné vytisknout a zaslat se všemi přílohami (Projektová dokumentace, energetický posudek a krycí list technických parametrů) Státnímu Fondu Životního prostředí.

  • Čekací doba kontroly správnosti

Hned, jakmile Fond obdrží vaší dokumentaci, začíná kontrola „správnosti a úplnosti“. Zde začíná vyčkávací lhůta, kdy vám nezbývá nic jiného než čekat na vyjádření. To trvá zhruba 3 týdny.

Pokud nedojde k žádnému pochybení, přistoupí se ke „specifické kontrole“. I zde se čeká další 3 týdny. Veškerá komunikace s úřady probíhá po e-mailu, případně telefonicky.

Okna atypicky osazená

Autor: FREE-PHOTOS

  • Žádost přijata

Vyhodnotí-li Fond vaší žádost jako oprávněnou a administrativně správnou, poctí vás doporučeným dopisem, který přijde na místo vašeho bydliště. Dopis bude obsahovat lhůtu, ve které je třeba stavbu zrealizovat a samozřejmě budeme opět vyplňovat formuláře. Těmi jsou:

  1. Registrace akce
  2. Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu.
  • Začínáme stavět

Zákon nám ukládá povinnost, před započetím stavby, zažádat služby odborného stavebního dozoru. Je na místě upozornit, že i na stavební dozor lze sehnat dotaci.

Nyní je nutné zvolit materiál, se kterým se bude pracovat. Ten musí být v souladu s vlastnostmi materiálů, který je uveden v Seznamu výrobků a technologií. Jelikož ale stavíme hlinková okna, která v seznamu uvedena jsou, dokazovat nic nemusíme.  

Samozřejmě že dodavatel práce (montážní firma) musí mít vždy příslušná oprávnění na státem dotovanou montáž.

  • Máme dostavěno

O ukončení stavebních prací je třeba informovat Fond Životního prostředí.. Ten bude požadovat důkaz realizace stavby a vyšle pověřenou osobu na kontrolu. Příslušný úředník stavbu zkontroluje, případně vás vyzve k doplnění nedostatků.

  • Dostáváme dotaci

Bude-li vše v pořádku, bude vaší žádosti o dotaci vyhověno. Pokud jste si mysleli, že dotaci získáte před zahájením stavby, jste na omylu. Dotaci získáváte zpětně po dokončení celé akce. Do té doby platíte vše ze svého.

  • Kolaudační akce

Zajedete do obchodu, koupíte sud piva, sezvete přátele a budete se společně kochat výhledem z nových oken.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články