Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Způsoby založení domu

  

Když stavíte dům, chcete, aby vydržel stát věčně. Základová konstrukce domu ne málo zatěžuje pozemek, na kterém dům stojí. Vybudování pevné základové konstrukce, tzv. založení domu, je proto nedílnou součástí každé stavby. Cílem založení je optimálně rozložit váhu domu a vytvořit stabilní podklad celé stavby. Založení se dá provést několika způsoby.

Jaké typy založení můžete využít?

Základové pasy

Nejčastějším typem využívaným u nás jsou základové pasy. Zjednodušeně se nejdříve vyhloubí rýhy do nezámrzné hloubky a následně se betonuje do požadované výšky. Pro ušetření betonu se může použít prokládaný beton z lomového kamene.

Základová deska

Hojně využívanou, zároveň však nejdražší variantou je základová deska. Speciálním typem je izolovaná základová deska. Ta se od klasické liší tím, že je přidána vrstva izolace tvořená izolačním sklem. Pro zatím spíše neznámým typem je základová deska na vrstvě pěnoskla. Pěnové sklo se vyrábí ze skla pěněním oxidu uhličitého. Pěnosklo je nesmáčivé, nevede vlhkost a skvěle tepelně izoluje. Mezi jeho další výhody patří trvanlivost, ekologická nezávadnost a pevnost. Tento způsob se využívá hlavně u pasivních domů.

Základové patky

Čtvrtým způsobem založení jsou patky. Patky představují vybetonované sloupky, které vyčnívají nad terén a pod domem tak vytvářejí odvětrávanou mezeru. Počet, rozměr a hloubka zakopání patek závisí na velikosti a hmotnosti domu. Na patky je pak položena železobetonová konstrukce do úrovně terénu, nad terén se dá pokračovat konstrukcí ocelovou. Založení na patkách je pracovně nejméně náročné a může se využít levných izolací. Jde o nejlevnější způsob založení domu. Patky mohou být dle technologie monolitické (beton, železobeton) a patky proložené kamenem.

Zemní vruty

Jde o vruty z trubek, které se zavrtají do země. Jejich instalace je snadná, rychlá a levná. Nosnost vrutů je však jen do 300 kg na jeden bod a proto se dají využít jen pro lehké dřevostavby do velikosti 3000x3000 mm. 

Mikropiloty

Mikropilota je štíhlý prvek, který se vetkne do půdy injektáží. Má tři části a zpravidla bývá vyztužena ocelovými trubkami. Vznikají tzv. ocelové piloty. Někdy se pro vyztužení používá také armokoš, pak hovoříme o pilotách armokošových. V případě ocelových trubek je injektáž prováděna přímo přes ocelové trubky. U armokošových pilot je to složitější. Armokoš je opatřen PVC trubkou a injektáž se pak provádí vzestupně pomocí obturátoru. Použití tohoto typu založení je výhodné při omezených prostorách stavby, při rekonstrukcích nebo při zajištění ražeb podzemních děl.

Podle způsobu přenosu zatížení do půdy rozdělujeme mikropiloty na:

  • opřené
  • vetknuté
  • plovoucí

Podle způsobu upnutí mikropiloty do stavební konstrukce rozdělujeme

  • nepředtěžované (volné) - se zabetonují do konstrukce bez předchozího zatížení. Problémem je, že při položení konstrukce pak dochází k deformaci v plném rozsahu.
  • předepnuté - tyto mikropiloty se zatíží na plnou sílu. Díky tomu nedochází k žádné deformaci.
  • předtížené - se zatíží částečnou silou konstrukce a po svém odlehčení se s ní spojí. V tomto případě je deformace pouze pružná.

Alternativní způsoby založení domu

Výše popsané typy založení jsou jakousi klasikou. Pro menší a lehčí domy stojící na pevném terénu existují i další možnosti, jak založit dům. Nutno podotknout, že v těchto případech nejde o základ v pravém slova smyslu, neboť konstrukce není pod zemí, jen na ní leží. Každá z těchto alternativ je cenově dostupná.

Mezi alternativy řadíme:

  • volně ložený kámen
  • položení palet a panelů na štěrk
  • využití pneumatik - ty se položí na terén, nasype se do nich štěrk a nabíjí se palicí tak dlouho, dokud nezaplní a nevytvaruje celou pneumatiku. Pro základ postačí jedna či dvě vrstvy pneumatik. 

Všeobecně se nedá říci, jaké založení domu je nejlepší. Vždy záleží na velikosti a hmotnosti domu, ale také na kvalitě a typu půdy. A v neposlední řadě hraje samozřejmě roli cena. 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články