Trubky

Z čeho realizovat kanalizaci domu?

Kanalizace domu je velkou otázkou, kterou je potřeba vyřešit ideálně ještě před zahájením stavby. V první řadě je tak důležité provést úvahu, jestli se připojíte na veřejnou městskou kanalizaci, nebo zvolíte vlastní řešení v podobě septiku či menší čističky odpadních vod. V případě, kdy veřejná kanalizace není k dispozici, není co řešit. Na druhou stranu, pokud máte možnost připojit dům na kanalizaci, už budete mít víceméně vystaráno a bez starostí. Stačí jenom pravidelně platit stočné. A jak si poradit se samotnou realizací kanalizace?

Jak opravit provrtanou plastovou trubku vodovodu?

Vodovodní rozvody jsou v dnešní době sestavovány zejména z odolných a hygienicky nezávadných polypropylénových trubek (PPR) s poměrně vysokou životností, která je obecně deklarovaná až na 50 let. K poškození trubek vodovodní soustavy v interiéru i exteriéru například dochází únavou materiálu, která nastává běžným provozem, při užívání ve vyšších rozsazích teplot, než je doporučeno (vysoká teplota, mráz) nebo poškozením mechanickým. V případě poškození rozvodu je potřeba jej ihned odpovídajícím způsobem sanovat, aby nedocházelo k průsakům vody do okolního prostoru či konstrukce.

Jak zajistit nezamrznutí vody v trubkách?

V tomto článku se zaměříme na ochranu vodovodních potrubí v období mrazu. Pokud se jedná o objekt, kde bydlíme celoročně tak to není zas takový průser. Mnohem horší jsou rekreační objekty, kam jezdíme spíše v letních měsíc v zimě jen málokdy ne-li vůbec. Proto je důležité v těchtoobjektech dávat větší důraz na vodovodní potrubí.