Úvod  ›   ›   › 

Jak opravit provrtanou plastovou trubku vodovodu?

  

Vodovodní rozvody jsou v dnešní době sestavovány zejména z odolných a hygienicky nezávadných polypropylénových trubek s poměrně vysokou životností, která je obecně deklarovaná až na 50 let. K poškození trubek vodovodní soustavy v interiéru i exteriéru dochází především únavou materiálu, která nastává běžným provozem, při užívání ve vyšších rozsazích teplot, než je doporučeno (vysoká teplota, mráz) nebo poškozením mechanickým. V případě poškození rozvodu je potřeba jej ihned odpovídajícím způsobem sanovat, aby nedocházelo k průsakům vody do okolního prostoru či konstrukce.

Mechanické poškození vodovodního rozvodu

Většina rozvodů v domácnosti je obecně řešená vedením ve zdech, proto k mechanickému poškození obvykle dochází pouze v případě přímého narušení odhalených prvků (nárazem či proražením) nebo neopatrnými pracemi na konstrukci, která je kryje. V takovém případě se jedná především o nechtěné provrtání. Takové porušení integrity rozvodu rozeznáte jednoduše kontinuálním únikem vody a navlhání okolní konstrukce. Při navrtávání se vám do otvoru začne postupně dostávat voda, jelikož rozvody jsou neustále pod tlakem.

Jak postupovat při opravě navrtání vodovodní trubky

V případě, že při vrtání do zdi prorazíte vodovodní trubku, je potřeba ihned zastavit přívod vody do dané větvě, aby nedocházelo k jejímu dalšímu úniku. Poté se nabízí několik možností, jak provrtanou trubku opravit, a to:

  • výměna celého potrubí
  • zalepení
  • zavaření

Výměna potrubí

Tato varianta je obvykle nejnákladnější a vyplatí se v případě, že jsou rozvody již starší. Vyžaduje vysekání zdiva po celé délce uložení rozvodu, vyjmutí trubky v instalačních spojích a nahrazení novou. Poté je nutné krycí konstrukci zasanovat a provést novou povrchovou úpravu. Před zakrytím je potřeba ještě vyzkoušet utěsnění trubky – to se provádí zpuštěním přívodu vody do dané větvě a otevřením kohoutu. Pokud trubka ani na jednom konci neprotéká, je možné zdivo opět

Zatmelení otvoru

K provrtání vodovodní trubky ovšem obvykle dochází při renovacích koupelen nebo jejich drobných opravách nesprávným vyměřením a lokalizováním průběhu rozvodu. V takovém případě není potřeba provádět kompletní výměnu, nýbrž stačí využít běžných instalatérských pomůcek. V takovém případě je potřeba vysekat zdivo pouze v okolí poškození, vzniklý otvor zatmelit vazelínou a následně jej omotat instalatérkou páskou nebo zalepit speciálními lepidly – zpravidla se jedná o dvousložkové systémy na bázi epoxidu. Jakmile záplata zatuhne, je potřeba vyzkoušet, zda je dostatečně těsná. Dosahuje-li dostatečné těsnosti, je možné provést opětovné krytí rozvodu.

Zavaření

Polypropylén jako termoplastický materiál je možné také svařovat. Oprava se pak provádí pomocí speciální soupravy, která zahrnuje navařovací kolíky a svářečku. Jedná se o nejméně invazivní řešení vyžadující pouze rozšíření vývrtu ve zdi a následné navážejí kolíku v příslušné tloušťce. Trubka by měla být použitelná ihned po navaření – pokud při spuštění větve voda dále neprosakuje, lze provést opětovné zakrytí rozvodu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 1.5/5 (2 hlasy)