Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak opravit provrtanou plastovou trubku vodovodu?

  

Vodovodní rozvody jsou v dnešní době sestavovány zejména z odolných a hygienicky nezávadných polypropylénových trubek (PPR) s poměrně vysokou životností, která je obecně deklarovaná až na 50 let. K poškození trubek vodovodní soustavy v interiéru i exteriéru například dochází únavou materiálu, která nastává běžným provozem, při užívání ve vyšších rozsazích teplot, než je doporučeno (vysoká teplota, mráz) nebo poškozením mechanickým. V případě poškození rozvodu je potřeba jej ihned odpovídajícím způsobem sanovat, aby nedocházelo k průsakům vody do okolního prostoru či konstrukce.

Mechanické poškození vodovodního rozvodu

Většina rozvodů v domácnosti je řešená vedením skrytě ve zdech nebo hůř, v podlaze (méně častěji ve stropním podhledu). K mechanickému poškození obvykle dochází při vrtání nebo bourání. Takové porušení integrity rozvodu rozeznáte prakticky okamžitě výstřikem vody (voda v trubkách je pod tlakem). V případě menšího poškození trubky (částečným navrtáním) v lepším případě navlháním okolní krycí konstrukce.

Jak postupovat při opravě navrtání vodovodní trubky

V případě, že při vrtání do zdi prorazíte vodovodní trubku, je potřeba ihned zastavit přívod vody do dané větvě, aby nedocházelo k jejímu dalšímu úniku (hlavní uzávěr najdete před vodoměrem). Navíc pusťte i kohoutek, aby se zbytek vody pod tlakem vypustil do umyvadla a nevytékal provrtaným otvorem.

Poté se nabízí několik možností, jak provrtanou trubku opravit, a to:

  • svépomocí
  • objednáním opravy u vodoinstalatéra

Příklad svářečky plastů. Obsluha jednoduchá, ale pozor je potřeba si dávat na možnost popálení:

(cena svářečky 1449 Kč s DPH v roce 2016, v roce 2021 cena podobná u některých obchodníků i levnější)

 Svářečka PPR trubek

Svépomocí lze postupovat různě:

  • 1. polyfůzním zavařením - opravná sada (DOPORUČUJEME)
  • 2. polyfůzním zavařením - výměnou provrtané části potrubí novou trubkou
  • 3. pomocí Gebo Unifix Mini - pro krátkodobou opravu (dočasnou) PE a PVC trubek studené vody
  • 4. opravného třmenu (cípant) ... není úplně vhodné na PPR, ale spíše na PE trubky: Někdy se používá i u PPR s pomocí vložek, které zabrání poničení měkčí PPR trubky oproti PE. 

Požadovaná doba svařování trubek dle jejich průměru i princip polyfůzního svařování naleznete v návodu od svářečky EXTOL PTW 80 nebo zde.

#1. Zavaření svářečkou PPR - pomocí opravné sady

Polypropylén jako termoplastický materiál je možné svařovat. Oprava se pak provádí pomocí speciální opravárenské sady, která zahrnuje navařovací kolíky (opravné trny) a speciální svařovací nástavec na svářečku PPR trubek (cena sady v roce 2021 kolem 800 Kč). Jedná se o nejméně invazivní řešení vyžadující pouze rozšíření vývrtu ve zdi a následné navaření kolíku v příslušné tloušťce. Trubka by měla být použitelná po navaření a vychladnutí sváru – pokud při spuštění větve voda dále neprosakuje, lze provést opětovné zakrytí rozvodu.

Názorná ukázka opravy provrtané trubky touto opravnou sadou:

#2. Zavaření svářečkou PPR - výměna potrubí

Poměrně náročné na realizaci. Použijete tuto metodu, když potrubí poškodíte mimo jeho osu a při nemožnosti použít opravnou sadu (viz. metoda 1). Vyžaduje vysekání zdiva / podlahy v délce vyměňované části + manipulační délky pro částečné vyosení trubek a jejich svaření pomocí dvou samostatných svářeček PPR. Potřebujem PPR trubku o stejném průměru jako je provrtaná trubka + 2 PPR nátrubky.

Použití dvou svářeček při opravě PPR kolene, podobným postupem vyměníme i část provrtané trubky:

#3. Gebo Unifix Mini

Velmi snadná montáž. Lze aplikovat u některých druhů trubek pouze krátkodobě.

#4. Litinové třmeny GEBO

Je potřeba vysekat zdivo pouze v okolí poškození. Tyto třmeny například značky GEBO, které se používají hlavně na ocelové trubky, je možné využít i na PE potrubí.

Snadná montáž:

Po opravě potrubí

Před zakrytím vybouraných částí je potřeba ještě zkontrolovat těsnost trubky – to se provádí puštěním přívodu vody do dané větvě a odvzušněním: otevřením kohoutu. Nebo tlakovou zkouškou. Pokud trubka ani na jednom konci neprotéká, je možné začít se zakrýváním potrubí.

Poslední práce:

  • zpětné obalení trubky izolací
  • zapravení vybouraných částí (ideálně hotovou maltovou směsí)
  • a provedení nové povrchové úpravy, navazující na stávající povrch.

Aktualizováno 11. 12. 2021

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.25/5 (12 hlasů)

RU