Demolice

Co vyřídit před demolicí starého domu?

Demolice starého domu není jednoduchou záležitostí a tak kromě využití správné techniky budete muset ještě před jejím započetím vyřešit spoustu dalších věcí. Demolice totiž vyžaduje splnění řady povinností. Co tedy vyřídit před demolicí starého domu, aby vše proběhlo podle pravidel a v souladu se zákonem?

Jak získat povolení k odstranění stavby?

Zbourání, resp. odstranění stavby je možné realizovat pouze za splnění definovaných podmínek, které jsou dány platnou legislativou stavebního zákona. Chcete-li na svém pozemku provést odstranění stavby, je potřeba provést několik specifických a chronologicky navazujících kroků, které povedou k získání povolení k tomuto úkonu. Důvody pro bourání existujícího objektu se mezi sebou zpravidla různí, typicky se však vždy jedná o ztrátu funkčnosti či rizikovost používání, nebo o rozhodnutí o nahrazení stavebního prostoru novým objektem.

Jak postupovat při bourání domu?

Každá stavba má omezenou dobu užívání, kterou lze prodlužovat generálními opravami a rekonstrukcemi, ale ne donekonečna. V případě, že náklady oprav, které by bylo nutné na stavbě provést, několikanásobně převýší nejen její hodnotu, ale také cenu stavby nové, dispozičně, funkčně i uživatelsky lépe navržené a úsporné, je mnohem jednodušší provést její stržení a zbudování nové budovy. Toto platí také pro stavby, které byly nevratně poškozeny působením živlů (požárem, povodněmi) a u nichž hrozí postupná ztráta stability či nejsou nadále k užívání vhodné. Bourání poškozených i funkčních staveb se řídí speciálními pravidly, která jsou dána nejen technologicky, ale také legislativně. Jak tedy postupovat, když je potřeba konkrétní stavbu zbourat?

Jak vybourat futra?

Bourání kovových zárubní oživuje řemeslníkům a domácím kutilům nepříjemné vzpomínky. Tato úprava domu či bytu je však dnes velice častá. Její cíl je nahradit staré kovové zárubně za moderní dřevěné. Často se jedná o náročný úkol, jelikož zárubně mohou být zality betonem nebo jinou pojivovou směsí.