Úvod  ›   ›   ›   › 

Jak zřídit přípojky sítí na novém stavebním pozemku

  

Přípojky k sítím jsou nutnou součástí každé výstavby na novém pozemku. Co vás během praktické realizace čeká?

Co byste měli vědět před koupí pozemku

Máte-li k dispozici parcelu, čeká vás vybudování přípojek na vodovod, kanalizaci, elektřinu, popřípadě také na plyn. Nutné je zajistit taktéž datové sítě neboli ty, které jsou určeny pro telefon a internet. Zaměřování inženýrských sítí provádí geodet.

Pozemek ovšem, pozor, musí být oficiálně zanesen v územním plánu coby stavební. Jinak můžete mít problém se záváděním přípojky na plyn a elektřinu, kdy s tímto dodavatel nemusí souhlasit. Ještě jedno upozornění, plyn v dané lokalitě nemusí být zaveden vůbec, mnozí vlastníci tak nakonec od svého původního záměru ustupují a musejí zvolit jiný zdroj vytápění.

Ceny se liší v závislost na tom, jak vysokou spoluúčast vyžaduje od majitele obec, do jejíž kompetencí spadají vodovody a kanalizace, přičemž nezavedenou vodu je alternativně možno řešit i vyhloubením vlastní studny, pak bude nutné si pozvat proutkaře či odbornou firmu. A individuálně na poskytovateli závisí i již zmiňovaná elektřina a plyn.

Dnes již kvalitní materiály odpovídající současným nárokům i moderní technologické postupy garantují dlouhou životnost zbudovaných sítí, nehrozí tak, že vás v krátkém čase čeká další výrazná investice.

Na které komplikace můžete narazit

Základem pro stanovení ceny je poloha. Inženýrské sítě mohou být v dosahu, případně procházejí přímo dotyčným pozemkem. O tom, kde přesně jsou inženýrské sítě, by vás měl informovat makléř už při koupi.

Nicméně většinou se setkáte s tvrzením, že jsou na hranici pozemku, protože budoucímu majiteli to lákavě slibuje nižší náklady. Obecně se uvádějí v takovém případě na zhruba 500 až 700 Kč za metr. Průměrná cena jednoho napojení vás potom vyjde na 20 000 až 30 000 Kč. Jestli se ovšem tvrzení o hranicích pozemku zakládá na pravdě, je nezbytné si ověřit, protože nevhodné umístění může realizaci přípojek značně prodražit.

U elektřiny například probíhá realizace připojení na síť zemním kabelem. To vám z peněženky může obratem vytáhnout nemalé sumy. Kabel je nutné položit do dostatečné hloubky a pak platí jednoduchá přímá úměra, že čím vzdálenější je „uzel“, tím výše se vyšplhá konečná cena.

Inženýrské sítě přímo na pozemku jsou zase omezující pro stavebníka, neboť musí respektovat tzv. ochranné pásmo. Přesněji vám jeho existenci na vaší konkrétní parcele osvětlí stavební úřad, případně tzv. břemeno vedení sítě přes pozemek najdete i v katastru nemovitostí.

V praxi to může znamenat, že například podél vedení elektrizační soustavy nesmíte bez souhlasu vlastníka vedení stavět, ale také třeba ani vysazovat trvalé porosty. Ochranné pásmo proto může při výstavbě představovat poměrně výraznou komplikaci. V krajním případě mohou plány na výstavbu i zkrachovat, protože jednoduše zjistíte, že inženýrské sítě jsou vedeny tak, že se mezi ně dům prostě nevejde.

Jak si ověřit skutečný stav inženýrských sítí

Potřebovat k ověřování poznatků o inženýrských sítích budete parcelní číslo dotyčného pozemku a stejně tak si musíte zjistit vlastníka. V ideálním případě vám tyto údaje sdělí přímo makléř, jinak se budete muset podívat do katastru nemovitostí. Přístup sem je zdarma a databáze je v současné době už dostupná i v elektronické podobě.

Následně vyplníte žádost pro poskytovatele, kterou najdete na příslušných webových stránkách. Ten vám online zašle svoje vyjádření. Maximální lhůta, kterou tyto instituce mají pro vyjádření, činí 30 dnů, nicméně v praxi jsou schopny reagovat rychleji, odpověď tak můžete mít už za zhruba 14 dnů.

Jak začít s realizací připojek

Z právního hlediska se přípojky jako součást pozemku neposuzují, jedná se o samostatné stavby. Proto mohou být vlastněny jinou osobou, než která je majitelem pozemku.

O připojení žádá provozovatel, který navíc stanovuje ekonomické a technické podmínky připojení. Potřebovat budete stavební povolení. To může vyřizovat jednak opět provozovatel, ve většině případů to ale má na starosti stavebník. To se týká sítí do 50 metrů. Mimo to k povolení inženýrských sítí musíte získat i územní rozhodnutí. Nesmí chybět projektová dokumentace, která je zpracovaná autorizovanou osobou, případně by ji měl takovýto projektant alespoň ověřit. V případě sítí do 50 metrů si vystačíte s územním souhlasem.

Do celkových nákladů za realizaci přípojky musíme samozřejmě kalkulovat jak výdaje za práci, tak i za materiál. Náročnost zemních prací se liší podle délky výkopu i charakteru půdy. Pamatujte i na to, že se jedná o proces, který je složitý i z hlediska času, zřízení přípojky může například v případě elektřiny trvat klidně i rok.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4/5 (6 hlasů)