Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jaké parametry musí mít garáž?

  

Garáže mohou být jednotlivé, řadové, nebo hromadné. Parametry pro jednotlivou garáž určuje u nás norma ČSN 73 6058. Její rozměry se samozřejmě liší podle typu vozidla, takže v tomto článku se primárně budu zabývat jen garáží pro běžná osobní vozidla. Garáže pro jiné typy vozidel se samozřejmě liší velikostí a parametry určuje stejná norma. Jednotlivá garáž může být samostatným stavebním objektem, nebo může být součástí domu, a to maximálně pro 3 stání. Vždy je nutné dodržet dostatečné oddělení od obytných ploch z hlediska hluku a emisí.

Osobní automobily jsou různě velké, takže v normě jsou stanoveny základní rozměry vozidel. Základní délka osobního vozu je 475 cm, šířka bez zpětných zrcátek 175 cm a výška 180 cm. Pokud máte větší vůz, musíte rozměry garáže jeho rozměrům přizpůsobit s tím, že normou určené nejmenší vzdálenosti mezi vozem a stěnami garáže musí zůstat zachovány. Tyto vzdálenosti mezi stěnou garáže a vozem jsou pro osobní automobil následující:

  • na straně řidiče            75 cm
  • na straně spolujezdce 40 cm
  • u čela vozu                  25 cm
  • u zadní strany vozu     25 cm

Výše uvedené rozměry jsou minimální. Pokud plánujete do garáže umístit kolem stěn regály či skříně, půdorys garáže ještě zvětšete. Garáž se pro mnoho rodin stává odkladištěm sportovního vybavení, včetně kol, i sezónních věcí. Každý centimetr tak může být záhy vyplněn. Pokud máte dost místa, buďte raději prostorově velkorysí.

Nejmenší možná výška u garáže je 220 cm. Pokud máte nebo chcete koupit vyšší vůz, přizpůsobte také výšku garáže. Nezapomeňte ani na to, že kufr se otevírá většinou vzhůru a potřebná výška se tím ještě zvyšuje. Je-li garáž vestavěna do rodinného domu, může z ní být přímý vstup do domu, ale jen do zádveří či na chodbu. U takové vestavěné garáže se doporučuje její šířku zvýšit ještě o 50 cm navíc.

Norma určuje také šířku vrat garáže. U osobních aut musí být šířka vrat nejméně o 50 cm větší, než je šířka vozidla při kolmém zajíždění. Máte-li ale možnost, zvolte raději ještě širší, aby se pro méně zdatné řidiče nestalo parkování v garáži noční můrou.  

Pokud plánujete ze své garáže přímo výjezd na veřejnou komunikaci, nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost dopravy v ulici, nebo nějak omezovat plynulost silničního provozu. Podmínky pro prostorové uspořádání garážového vjezdu určuje ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Při stavbě se samozřejmě musí také brát ohled na ochranu okolí před hlukem a znečišťováním z provozu garáže.  Nezapomeňte ani na kvalitní odvětrání. Ideální je nechat si garáž navrhnout projektantem, který všechny požadované parametry zná.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)