Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak to vypadá s energií nyní a v budoucnosti?

  

Denně využíváme velké množství spotřebičů a zařízení, která potřebují ke svému spuštění a chodu energii. A právě u té je třeba se zastavit a zapřemýšlet nad odpovědí na otázku z jakých zdrojů k nám putuje?. V našem článku se pokusíme nejen popsat současný stav, ale podíváme se i do budoucnosti.

Neobnovitelné vs. obnovitelné zdroje energie

Už na základní škole se vyučuje o tzv. obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie. Velmi často se učitelé zmiňují o tom, že přechodem na obnovitelné zdroje energie dojde ke zlepšení stavu ovzduší a čistoty životního prostředí. Druhým zásadním faktem je však tzv. energetická soběstačnost a dostatečnost. A právě tady obnovitelné zdroje prozatím nestačí, což je jeden z důvodů, proč prozatím slunce, vítr, voda a mnoho dalších obnovitelných zdrojů nenahradily zdroje neobnovitelné. 

Neobnovitelné zdroje energie

V současnosti i blízké budoucnosti nelze předpokládat, že lidstvo ustoupí nebo dokonce opustí cestu výroby elektřiny, popř. tepla z neobnovitelných zdrojů energie. Uhlí, ropa, zemní plyn, ale i jaderná energetika hrají v současnosti hlavní roli ve výrobě energie a je vysoce pravděpodobné, že přes veškeré aktivity ekologů nedojde k jejich rychlému utlumení. Důvodů může být hned několik:

 • Finance - výroba energií s sebou přináší velké množství financí, kterých se výrobci jen těžko vzdají (nemíříme jen na prostředky zisku, ale i nutných výdajů na investice do budování nových technologií)
 • Zdroje pro výrobu - stále existují ložiska uhlí, ropy, zemního plynu a dalších komodit, která je možné využívat
 • Potřeba společnosti - energetické potřeby lidstva jsou obrovské a prozatím není obnovitelný zdroj energie, který by dokázal plně nahradit neobnovitelné zdroje energie

Výše zmíněné však nemusí být překážkou pro vzdálenější budoucnost, kde je možné předpokládat, že fosilní paliva, která se vytvořila v různých vývojových etapách (třetihory atp.) jednoduše dojdou a energii z nich nebude možné vyrábět. Právě o tom mluví řada výzkumníků, kteří předpokládají, že k vyčerpání v rámci současných nalezišť dojde u:

 • uhlí - za cca 120 let
 • ropa - za cca 50 let
 • zemní plyn - za cca 60 let

Lidstvo tak má stále určitý čas na řešení této situace a pozvolný přechod na obnovitelné zdroje energie. 

Obnovitelné zdroje energie

Pro mnohé jsou obnovitelné zdroje energie především ekologickým tématem nebo dokonce byznysem. Pravdou je, že v současnosti i budoucnosti budou hrát svou roli. S vysokou pravděpodobností získá sluneční, větrná, vodní a další druhy alternativních zdrojů energie svůj význam.

Dle mnoha názorů je možné, že obnovitelným zdrojům pomůže kovidová pandemie, ale jisté to není. Důvodů je mnoho, ale tím nejviditelnějším je samotný trh a jeho neviditelná ruka, která nejen hlídá ropný byznys, ale také vede k častým politickým půtkám, manipulacím a spekulacím, které na mnoha místech vyvolávají drobné nebo větší krize. I proto je velmi těžké popsat a odpovědět na otázku: "Jak to vypadá s energií nyní a bude vypadat v budoucnosti?". 

Současnost

Současný svět energií není v nikterak velké krizi, pokud do něj nezasáhnou politické tlaky a komodity jako je ropa nebo zemní plyn nejsou využity k tlaku mezi jednotlivými státy. Asi i proto lze současný stav charakterizovat dvěma tvrzeními:

 • Snaha o vícezdrojovost v dodávkách komodit - tuto snahu můžeme pozorovat i u nás. Politici se usilovně snaží dovést západní mocnosti ke zvýšení dodávek plynu tak, abychom nebyli závislí na dodávkách z Ruska.
 • Obnovitelné zdroje nastupují velmi pomalu - přes mnoho aktivistických snah o zrušení těžby, popř. útlum nebo zastavení výroby elektrické energie pomocí tepelných elektráren, je ústup z předních pozic pomalý.

Ze zmíněného to nevypadá příliš optimisticky, ale naděje v budoucnosti existuje.

Budoucnost

Při pohledu do budoucnosti, která by mohla přinést radikální změnu, vycházíme ze současného stavu. Díky globální krizi a pandemii se mnozí obrací k obnovitelným zdrojům energie. Cena barelu ropy by postupně měla vystoupat ke dvaceti dolarům. Nových ložisek je relativně málo a vyšší cena by mohla znamenat útlum investic do jejich dalšího hledání. Navíc jak v EU, tak v USA existují obrovské tlaky na ekologizaci, tedy využití obnovitelných zdrojů energie, což lze doložit mj. postupným přechodem k elektromobilům. 

Rozhodující faktory

Za rozhodující faktory pro zrychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie můžeme považovat:

 • Cena /investiční/ - vstupní investice do "elektráren", které vyrábějí energii z obnovitelných zdrojů, jsou prokazatelně nižší než u uhelných elektráren.
 • Cena /dodavatelská/ - cena megawatthodiny z velkých solárních elektráren může být i 2,5krát nižší než ta vyrobená z neobnovitelných zdrojů.
 • Charakteristiky státu - povrch, klima a mnoho dalších faktorů daných států mohou silně ovlivňovat rychlost přechodu k obnovitelným zdrojům energie. U větrné energie se ukazuje, že úchvatnou možností jsou moře, která nenajdeme na každém území. U vodních elektráren zase rozhodují řeky a jejich toky. 
 • Akumulace a uložení přebytečné energie - mnoho vědců se zabývá tím, jak tzv. uskladnit" přebytečnou elektrickou energii. Odpověď není snadná a její nalezení je naprosto klíčové, protože vítr nefouká vždy stejnou rychlostí a Slunce nesvítí se stejnou intenzitou. 

Z uvedeného je zřejmé, že budoucnost energie a to nejen té obnovitelné mají v rukou vědci, ale také politici. Především druzí v pořadí by si měli uvědomit, že půtky a přetlačování na mezinárodní úrovni není řešením a také to, že žádný extrém není tou správnou cestou. Jen tak můžeme dospět v blízké budoucnosti k jasné odpovědi na otázku Jak to bude vypadat s energií?

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)