Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak zabránit šíření vybrací pomocí pryže, korku, oceli?

  

Především pohyb vozidel po pozemních komunikacích způsobuje nežádoucí vibrace. Jejich intenzita závisí na hmotnosti vozidla, rychlosti, způsobu a směru jeho jízdy. Vibrace ovlivňuje také brzdění a zrychlování či kvalita a stavba vozovky.

Svou roli zde hraje také cesta od zdroje ke konstrukci budovy především skladba geologického prostředí a jeho mechanické vlastnosti jako např. tuhost nebo rychlost šíření vlnění.

Seizmické zatížení konstrukce je závislé hlavně na intenzitních a frekvenčních charakteristikách zdroje.

Pokud se rozhodneme snížit vibrace na přípustnou míru, musíme nejprve provést měření. To provádíme na konstrukci stavby nebo v případě plánování stavby na úrovni její základové spáry.

Snižování nežádoucích vibrací

Pro snížení přenosu vibrací do stavební konstrukce můžeme provést opatřením v jejich zdroji, na cestě mezi ním a postiženým objektem nebo přímo v budově. Zkvalitnění povrchu silniční komunikace či omezení rychlosti na ní sníží chvění. Taktéž umístění stínících stěn s vloženými dynamickými filtry omezí jeho šíření mezi zdrojem a objektem.

Na účinky vibrací je však nutno myslet již při plánování stavby. Pružným založením konstrukce do základní desky tyto rušivé elementy můžeme do značné míry eliminovat. Tohoto odpružení dosáhneme osazením celé konstrukce na ocelové, pryžové nebo korkové pružiny. Tuto úpravu lze provést pro celou budovu nebo pouze pro její část. Účinek závisí od frekvenčního naladění odpružené konstrukce. Čím je nižší, tím jsou více tlumeny akustické a vyšší frekvence vibrací.

Materiály zabraňující šíření vibrací

Umístěním pryže nebo korku na úroveň základní desky omezíme šíření vibrací. Pokud je nosná konstrukce budovy jimi osazena prostřednictvím širokých patek pod nosným skeletem, trámových roštů nebo další desky na principu oddělení horní a základní konstrukce. Pomocí pryžové vrstvy je zpravidla dosaženo požadovaného efektu.

Velmi účinné je rovněž použití ocelových vinutých pružin. Ty najdeme i ve vzájemně spojených blocích, které můžeme osazovat jako celek jak v předepnutém, tak nepředepnutém stavu.

Pro vyšší účinnost mohou být navíc vybaveny integrovanými nebo samostatnými viskózními tlumiči, případně pružinami potahovány pryží.

Výhodou pružinových bloků je možná výměna za tvrdší nebo měkčí. K dalším jejich výhodám bezesporu patří také možnost osadit je až v koneče fázi stavby, kdy již budeme znát sílu nežádoucích vibrací. Manipulaci s bloky nám umožňuje schopnost přizvednutí části roštových trámů zvedáky nebo pouze podložením roštu ocelovými klíny a stažením pružinových prvků montážními šrouby. Bloky jsou vespod a nahoře přilepeny samolepícími podložkami, které přenáší vodorovné síly pomocí tření.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články