Především pohyb vozidel po pozemních komunikacích způsobuje nežádoucí vibrace. Jejich intenzita závisí na hmotnosti vozidla, rychlosti, způsobu a směru jeho jízdy. Vibrace ovlivňuje také brzdění a zrychlování či kvalita a stavba vozovky.

Svou roli zde hraje také cesta od zdroje ke konstrukci budovy především skladba geologického prostředí a jeho mechanické vlastnosti jako např. tuhost nebo rychlost šíření vlnění.