Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak zlikvidovat eternit?

  

Eternit býval dříve velmi často používán jako střešní krytina, ale dnes je již pro svou zdravotní nebezpečnost zakázán. Nicméně na řadě domů ještě stále je. Pokud se ho však chcete zbavit, není to úplně jednoduché, protože si s ním nemůžete dělat, co vám přijde na mysl. Musíte se totiž řídit současnou legislativou.

Zákaz likvidace svépomocí

Platné zákony zakazují likvidaci škodlivého eternitu svépomocí. Amatérské technologie odstraňování azbestu totiž mohou vést k jeho většímu uvolňování do životního prostředí. Aniž by to člověk tušil, může způsobit katastrofální kontaminaci okolního prostředí azbestovými vlákny. Jestliže i přesto zatoužíte po odstranění eternitu vlastními silami, budete potřebovat stavební povolení od patřičného úřadu. Kromě toho je nutné ohlásit plánovanou práci s azbestem na nejbližším územním pracovišti Krajské hygienické stanice. Každopádně je zapotřebí, aby na práci s eternitem dohlížel kvalifikovaný odborník – stavbyvedoucí.

Možnost najmout si firmu

Samozřejmostí by při odstraňování eternitu měly být vhodné a dostatečně kvalitní ochranné pomůcky – ochranný oblek, ušní ucpávky, rouška, dobře těsnící brýle. Vzhledem k nebezpečnosti a nutnosti vyběhat si povolení je lepší obrátit se na specializovanou firmu. Odborná likvidace eternitové střešní krytiny sice stojí peníze, ale nemusíte se zatěžovat byrokracií a likvidací odpadu.

Specializované skládky

Eternit i všechny použité ochranné prostředky spadají do kategorie „N“ – nebezpečné. Všechny tyto věci musí být neprodleně umístěny do neprodyšně uzavřených obalů, na nichž se musí uvést, že se v nich nachází azbest. Následně je třeba eternit odvézt na speciální skládku, kde už jsou k jeho likvidaci uzpůsobeni. Na skládce dojde k okamžitému a dlouhodobému zakrytí a zatížení těchto odpadů. Provozovatel skládky je pak za zajištění eternitu zodpovědný.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2/5 (8 hlasů)

Související články