Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Azbest (popis, likvidace, kdo likviduje?)

  

Azbest českým názvem osinek, můžeme naleznout stále mezi námi a ani o tom nevíme. Jistě si většina lidí představí azbest jako něco, co je pro člověka škodlivé. Protože, kdokoliv o něm mluví, vždy zdůrazní, že je proč člověka velmi škodlivý. Z tohoto důvodu se v dnešní době odborníci dělí na dva různé tábory. První zastává názor, že všechen musí být okamžitě odstraněn. Druhá jí ovšem odporuje ponechat, protože při jeho neodborném odstranění je azbest ještě škodlivější. Většina odborníků se přiklání k první variantě a z toho důvodu je spíše likvidován a ve většině států je jeho používání zakázáno. Musíme si však uvědomit, že je ho kolem nás v opravdu obrovském množství. Vždyť před takovými 40 lety to byl doslova zázračný materiál, a to hlavně ve stavebnictví, kde byl považován za materiál budoucnosti.

Co je azbest

Barvou světlé až tmavozelené minerály, ze skupiny silikátů, jenž mají souborné označení různých vláknitých silikátů. Znakem je hlavně uspořádání vláken, chemická stálost a také velká žáruvzdornost. Největší vlastnost azbestu je vytváření dlouhé a tenké vláknité struktury. Tyto vlákna se odštěpují a z toho důvodu jsou při vdechnutí pro člověka velmi nebezpečné. Proto bývá nazýván tichým zabijákem, který se může projevit formou plicní rakoviny i po několika letech.    

Kde všude se azbest používal

Azbest naleznete opravdu všude. A to i tam, kde byste ho opravdu nečekali. Jak už bylo zmíněno, největší použití bylo ve stavebnictví. Desky, textil, vzduchotechnika, kanalizační a talkové potrubí, květinové truhlíky, a hlavně eternitová střešní krytina. Tam se s nebezpečným azbestem setkáme opravdu nejčastěji. Proto se podíváme na to, jak se ho zbavit.

Zakázání azbestu

V celosvětovém měřítku se na výrobu azbestových materiálů velmi dbá. Ve většině zemí je výroba úplně zakázána. Jelikož se jedná o karcinogenní látku a jeho účinky se projevují až po 10 letech, nedbalo se na jeho zákaz ihned.  U nás byl z počátku 80 let zakázán pouze azbestový nástřik, ovšem od roku 1997 je v naší zemi zakázán úplně. V dnešní době se na jeho odstranění z okolí lidí velmi pracuje. V naší zemi je likvidace azbestu rozdělena do stupnice od jedné do tří, a to podle naléhavosti. První stupeň znamená bezodkladnou nutnost odstranění či opravy (do tří let od zjištění a třetí stupeň, který vyžaduje dlouhodobé sledování, protože některé odstranění by mohlo způsobit daleko větší únik do ovzduší.

Jak se zbavit azbestu?

Rozhodně se o to nepokoušejte sami. Nejen, že to přímo zakazuje zákon, ale hlavně ohrožujete své zdraví. Objednáním firmy, která se likvidací azbestu zabývá, vám odpadnou veškeré starosti. A to nejen s jeho odstraněním, následnou likvidací, ale také se vším papírováním. K jeho odstranění je totiž nutné jednak mít stavební povolení od stavebního úřadu a v neposlední řadě musí být práce s azbestem nahlášena na nejbližší pracoviště Krajské hygienické stanice. Po jeho odstranění, zákonitě následuje jeho okamžitá likvidace. Jelikož je řazen jako odpad do kategorie nebezpečných odpadů, musí podle zákona firma azbest uložit do neprodyšných vaků. Ty poté musí odvézt na specializovanou skládku s povolením ukládat azbestové matriály.

Firmy, jenž se se zabývají odstraněním azbestu až po jeho likvidaci:

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)