Likvidace

Azbest (popis, likvidace, kdo likviduje?)

Azbest českým názvem osinek, můžeme naleznout stále mezi námi a ani o tom nevíme. Jistě si většina lidí představí azbest jako něco, co je pro člověka škodlivé. Protože, kdokoliv o něm mluví, vždy zdůrazní, že je proč člověka velmi škodlivý. Z tohoto důvodu se v dnešní době odborníci dělí na dva různé tábory. První zastává názor, že všechen musí být okamžitě odstraněn. Druhá jí ovšem odporuje ponechat, protože při jeho neodborném odstranění je azbest ještě škodlivější. Většina odborníků se přiklání k první variantě a z toho důvodu je spíše likvidován a ve většině států je jeho používání zakázáno. Musíme si však uvědomit, že je ho kolem nás v opravdu obrovském množství. Vždyť před takovými 40 lety to byl doslova zázračný materiál, a to hlavně ve stavebnictví, kde byl považován za materiál budoucnosti.

Jak likvidovat odpadní vodu u chaty?

Pokud žijete ve městě nebo větší obci, stačí se napojit na místní kanalizaci a problém s odpadní vodou je vyřešen. Problém nastává v místech, kde kanalizace není. Jde hlavně o různé rekreační objekty, dále od obcí. Jak likvidovat odpadní vodu u chaty, na chalupách a podobných místech? Zde jsou možná řešení.