Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak postavit zahradní okrasné jezírko?

  

Voda v krajině, biocentrech, neřkuli v parcích a zahradách, pokud je to jen trochu možno, by měla mít a má svou nezastupitelnou úlohu a měla by zde být umístěna. Zvířata mají kde pít a vzduch je v létě zvlažován a jezírko poskytuje příjemné ovzduší.

Osídlení a osázení jezírka

Zároveň však může být jezírko zdrojem hmyzích larev, ať už pro člověka užitečného či škodlivého hmyzu. Je problém, pokud se jedná o larvy komárů. Ne všechny můžou být uloveny a sežrány pulci z oplodněných vajíček ve vodě se pářících žab – skokanů, kuněk, ropuch apod. Proto by měly být součástí jezírka i rybky, které nám zajistí bio-rovnováhu. Jejich druhová skladba bude závislá na tom, co od jezírka očekáváme a taktéž jaké bude druhové složení vodních rostlin. Pro přírodní jezírko volíme klasické rybky - karasy, plotice atd. Pro více okrasné jezírka jejich barevné mutace.

Jezírko bude samozřejmě osázeno vodními rostlinami, máme-li potřebnou hloubku, můžeme do jezírka umístit i lekníny (Nymphaea) – náročny na jesení a vesnou údržbu, zimování. Dále mohou být součástí různé vodní trávy, puškvorce, v přírodě chráněný kosatec sibiřský (Iris sibirica), který nádherně žlutě kvete, plovoucí vodní rostliny na hladině: vodní „hyacint“ ( – ten je třeba zimovat, nesnáší mrazy), žabinec, okřehek a jiné bahenní rostliny. U jezírka pak především javory dlanitolisté (Acer palmatum), javory japonské (Acer japonicum) a jejich kultivary. Jedná-li se o přírodně laděnou zahradu i botanické vrby (Salix). Toto mikroklima též snáší dobře některé sosny (borovice - Pinus). Je kladen důraz na samovýsev, nálety – když si rostliny najdou své přirozené stanoviště, je dobré je tam nechat, např. břízy. Toto se netýká samozřejmě jen jezírek.

Kterak založit okrasné jezírko?

Můžeme buďto použít speciální k tomu určenou folii, u které je výhoda, že si předem vytvarujeme dizajn jezírka dle své představivosti a představ. Folie je však míň trvanlivá, může se snadněji protrhnout. Navíc je dobře ji v rozích zatavit. Proto raději volíme už předtvarovaný korpus z tlustého plastu (často i recyklát), ten má ale předem daný tvar. Můžeme však volit z víc velikostních i tvarových forem různých výrobců.

Jezírko si odměříme a vykopeme pro něj jámu v zemi. Dbáme přísně na několikavrstevné podloží dle návodu a striktního postupu výrobce, Nesmí být vzduchové bubliny a kapsy pod folií či plastem. Mohlo by dojít k protržení folie či plastu a veškerá naše snaha by přišla skoro vniveč, neboť zalepená folie už nikdy nebude celistvá a může působit problémy. U jezírka z folie je okraj folie zapraven zeminou, aby nebyl viděn.

Nejsme-li si s usazením jezírka z folie jisti či máme problémy s váhou velkoobjemového plastového korpusu, raději necháme jeho instalaci na odborné renomované zahradně-stavební či realizační firmě. Navíc získáme minimálně 2-letou záruku na jezírko a jeho usazení. V zimě je snížení hladiny potřeba dodržet ve výši, kterou stanovil výrobce a dbát jeho pokynů. Jezírko nám poskytne příjemné mikroklima a v létě osvěží vzduch.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články