Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Lešení pro stavbu domu - jaké máme možnosti?

  

Lešení se využívá při pracích ve větších výškách na rodinných domech, ale i jiných stavebních objektech, a to jak v exteriéru (zejména při pracích na fasádě), tak v interiéru, jedná-li se o místnosti s veští podlahovou plochou a nestandardní výškou stropu. Zejména majitelé rodinných domů stojí při aplikaci nebo opravách fasády před otázkou, jak vyřešit výstavbu dočasného lešení s ohledem na jeho cenu a možnosti. Lešení je možné si pronajmout nebo zakoupit, a to v několika variantách podle potřeby.

Jaké typy lešení je možné pořídit při stavebních pracích na rodinném domě

V současné době je možné si pronajmout nebo pořídit několik druhů lešení, která se mezi sebou liší materiálovým provedením a konstrukcí. Na základě těchto dvou kritérií lze rozlišovat specifické druhy, z materiálového hlediska se jedná o lešení:

  • hliníková (z hliníkových profilů, rámů, modulů)
  • ocelová (obvykle z ocelových profilů)
  • dřevěná (zpravidla z kulatiny)
  • sklolaminátová (z profilů, rámů či prostorových modulů z vyztuženého polymeru)
  • z jiných materiálů

Uvedená materiálová řešení se vážou především na nosnou konstrukci, uplatňují se však také na pochůzných prvcích. Podle konstrukčního provedení jsou rozlišovány tyto základní druhy lešení:

  • trubkové – skládá se ze vzájemně spojených trub vytvářejících rámový a příhradově vyztužený systém s pochůznými plošinami, který lze aplikovat ve velkoplošném provedení, tento systém disponuje velkou variabilitou a je využitelný i u atypických stavebných objektů
  • rámové – tento typ lešení je kompaktnější, nosná konstrukce se skládá z příčných rámů nesoucích pochůzné plochy
  • modulární – nebo též systémové lešení je tvořeno vzájemně propojenými konstrukčními buňkami
  • hliníkové věže – speciální typ lešení určený k jednodušším lokalizovaným zásahům, jako jsou opravy nebo čištění okapů, případně sanační fasádní práce

Výběr a zajištění lešení

Pokud potřebujete lešení pro sanaci či rekonstrukci vlastní stavby, je vždy výhodnější jeho pronájem od autorizované společnosti. Ty obvykle vedle vlastní nabídky jednotlivých typových řešení poskytují také služby v podobě dovozu, montáže a demontáže. Lešení se pronajímá s ohledem na danou potřebnou plochu, kterou by mělo obsluhovat, a počet dnů, kdy bude v lokalitě stát. Pro potřebu rodinného domu se standardně pronajímají trubkové nebo rámové systémy (v případě rozsáhlejších prací na atypických objektech se využívají výhradně trubkové), případně hliníkové věže, jedná-li se pouze o menší rekonstrukční nebo údržbové práce. Koupě lešení se vyplatí zejména, kteří lešení pro svou činnost využívají pravidelně – v takovém případě je možné se rozhodovat mezi novým nebo repasovaným lešením – kvalitativně jsou obvykle na stejné úrovni, repasovaná lešení mají však nižší dobu životnosti.

Na co si dát pozor při pronájmu lešení

Pokud si potřebujete pronajmout lešení, největší problém obvykle tvoří čas užití. Plánujete-li práce v sezóně, je dobré si lešení pronajmout s předstihem, abyste se vyhnuli problémům s jeho sehnáním. Dalším problémem je pak stanovení doby pronájmu – lešení je potřeba pronajímat vždy na stanovenou délku použití, kterou je problematické prodlužovat. Nebudete-li práce realizovat svépomocí, ale za pomoci profesionálů, domlouvejte vše s předstihem, aby během pronájmu lešení nevznikaly prostoje. Každý den pronájmu navíc vám může výrazně zvýšit celkové náklady výstavby nebo oprav rodinného domu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)