Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Chyby, kterých se vyvarovat při stavbě základů

  

Základy tvoří hlavní nosnou konstrukci stavby, která roznáší celé její zatížení do základové půdy. Nesprávné provedení základů nebo viditelné chyby v jejich realizaci mohou způsobit výrazné narušení statiky i ztrátu stability celé konstrukce. Také proto je důležité se při výstavbě základů vyvarovat chyb, které mohou výrazně snížit jejich kvalitu. Zde jsou nejčastější chyby, s nimiž se při realizaci základů můžete setkat a mohou vás stát nemalé investice v případě oprav.

Chyby při zakládání stavby

Jednotlivé problémy mohou být spojeny s konstrukčními součástmi základů, které zahrnují základové spáry a jejich zeminu, materiál základů včetně konstrukční výztuže, a pak izolační vrstvy.

Základová spára

Základová spára pro vytvoření pasů či patek musí být dostatečně hluboká a pevná, proto je potřeba si dávat pozor na následující:

  • sejmutí ornice – před vyjmutím zeminy pro základové prvky je potřeba odstranit ornice, která má vysoké tendence ke změně vlastností, především únosnosti a mocnosti a může způsobit sedání stavby
  • minimální hloubka – by měla být stanovena před návrhem základů v projektové dokumentaci při geologického průzkumu podle únosnosti jednotlivých vrstev zeminy a sahat by měly až do nezámrzné hloubky
  • rovinnost a začištění – základová spára musí být vždy rovnoměrná a před budováním základů důkladně začištění, aby nedošlo k nerovnoměrnému sedání v důsledku provzdušnění
  • vysoká vlhkost – pokud dojde k nasáknutí zeminy vlivem dešťů nebo prosakování spodní vody, musí být spára náležitě ošetřena
  • dlouhé ponechání bez výplně – spára by měla být co nejdříve zaplněna, aby nedocházelo ke změně podmínek v důsledku klimatu (např. vlivem mrazu)
  • chybějící chráničky pro vedení inženýrských sítí

Materiál a výztuž, izolační vrstvy

Chyby v realizaci základových prvků zahrnují:

  • nevhodný materiál – beton nedostatečné únosnosti (nízké třídy)
  • vysoká vlhkost nebo hutnění – způsobující deformace a trhliny, které omezují únosnost základů nebo jeho mrazuvzdornost
  • nesprávné položení výztuže – nevhodný průřez, nedostatečné provázání, nízké krytí, jež ovlivňují jednak pevnost a pružnost, jednak rovinnost základové desky
  • hydroizolace – nízká tloušťka vrstvy, nedostatečné přesahy, které způsobují navlhání nebo zatékání do betonové konstrukce a tím její korozi (včetně výztužných prvků) a zrychlené stárnutí
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)