Pařezy

Jak zničit pařez?

Pařez zvládnete zničit i sami a ne vždy se u toho musíte strhat. Při volbě způsobu také záleží na době, za jakou se pařezu potřebujete zbavit a na tom, zda je tento způsob povolený – hlavně v případě jeho vypálení.

Jak zlikvidovat pařez?

Kácení stromů provádíme ze dvou důvodů a to: strom je přestárlý, nemocný. Chcete-li ale odstranit zdravý strom, dle nových zákonů musíte mít k tomu povolení. Kdysi se stromy kácely jeden za druhým a pak se někteří divili, že vznikaly velké eroze půdy, občané si stěžovali, že mají větší hluk, práší se, ale bohužel za to mohl člověk. Po odstranění stromů nám zůstane vždy pařez. A co s ním? Někteří s ním nedělají nic a jiní ho odstraní. Jak tedy odstranit pařez? Známe tři postupy. Ručně, mechanicky, chemicky.

Jak nejlépe odstranit pařezy?

Čas od času se ocitneme v situaci, kdy na zahradě potřebujeme odstranit starý nebo jen nevhodný strom, který zabírá hodně místa. Pokácení dřevin není zase tak složitou záležitostí. O potíže teprve zakopneme, až když nám v zemi zůstane trčet velký pařez, který své místo neopustí jen tak zadarmo. Jak si výrazně ulehčit práci a vyprostit zbytek stromu, jenž se drží zuby nehty svými mohutnými kořeny? Právě na tuto otázku v následujících odstavcích naleznete odpověď.