Komínový průduch

Schiedel - vícevrstvé komíny a komínové systémy

Komíny neznáme jenom z pohledu čapí perspektivy, právě ony mají svoji veledůležitou a nezastupitelnou funkci téměř na každém objektu. Aby komín splňoval veškerá kritéria pro jeho bezchybné fungování, aby byl kvalitní a vydržel co nejdéle, měli bychom o nich vědět něco více. Moderní komínové systémy, které budou technologicky zapadat do podoby a koloritu dané stavby, navíc bezpečně a bezchybně plnit svůj účel, jsou zárukou spokojenosti každého současného uživatele.

Stavba komínu svépomocí

Komín je stavební konstrukce, která slouží k bezpečnému odvádění plynných spalin z kotlů do volného prostoru. Spaliny vznikají hořením a jejich množství je ovlivněné především druhem a kvalitou paliva. Komíny dělíme buď na jednovrstvé nebo vícevrstvé. Existují i další dělení, ale ty si necháme na příště.