Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Bloower door test - vše co je potřeba vědět

  

Ve chvíli kdy se projektuje dům, uvažuje se nad jeho energetickou náročností. Přejí si zákazníci klasickou výstavbu nebo by radši nízkoenergetický, pasivní či dokonce tzv. nulový dům? Na základě jejich rozhodnutí musí projektant zvážit veškeré prostupy konstrukcí, jejich spoje, izolace, těsnost oken a dveří. Vybírá jaký materiál použít. Který má vyšší vodivost tepla apod. Tato zásadní rozhodnutí mají vliv na celkovou energetickou náročnost budovy.

Obsah článku:

Proč je dobré znát energetickou hodnotu majetku

 Tu potřebujete znát kvůli průkazu energetické náročnosti budovy. Ten je zase nutný u všech rodinných domů. Štítek o energiích znázorňuje důležité informace nutné při prodeji, koupi i pronájmu budovy. Ukazuje, jak moc majitel nemovitosti bude muset šáhnout do peněženky, aby zaplatil všechny energie. Energetický certifikát je rovněž nutný u kolaudačního řízení. Jednoduše znázorňuje kvalitu budovy. Její spotřebu energií a technický stav.

Jak zjistím, jak je na tom daný objekt s únikem energií

Energetická náročnost se dá změřit pomocí testu. Tato zkouška se jmenuje bloower door test.Zjednodušeně řečeno, měří neprůvzdušnost budovy. Je třeba zdůraznit, že se to týká nejen novostaveb, ale i starých domů určených k rekonstrukci. Test přesně ukáže, na co je třeba se v revitalizaci budovy zaměřit. Kde jsou největší úniky tepla.

Tento test je používán nejvíce ve spojitosti s pasivními domy. Pokud i vy se chcete řadit k majitelům těchto staveb, obálka vašeho domu musí být natolik těsná, aby splňovala přísné podmínky a limity.

Těsnost obálky objektu zajišťuje především tepelnou izolaci a navíc zabraňuje pronikání vlhkého vzduchu do konstrukcí. Pokud by se takový vzduch dostal do konstrukcí, především těch obvodových, mohlo by dojít ke kondenzaci. To by pak následně narušilo celkový stav budovy a došlo by značně ke snížení životnosti. Je tedy dobré vše při výstavbě provádět kvalitně a odborně, přesně se držet technických postupů a navrhnutých skladeb konstrukcí. Stačí ledabyle zaměnit okenní výplň dvojsklo za trojsklo a hodnoty se rázem změní. Veškeré změny je potřeba prvně konzultovat s projektantem, někdy i statikem.

Bloower door test v akci

Zkouška bloower door test probíhá podle postupů a procesů vypsaných v ČSN EN 13829.

Na stavební otvor, zařízení se připevňuje na vstupní dveře a občas na okno, se připne výkonný ventilátor, součást měřícího zařízení, a do stavby se opakovaně přivádí či odvádí vzduch. Vzniká tedy přetlak a podtlak. Je nutné vytvořit rozdíl tlaku mezi vnitřním prostorem a venkovním o hodnotě 50 Pa. To je v podstatě to samé, jako by v objektu profukoval vítr o rychlosti 10m/sec. Test pak měří, kolik se při uvedeném tlaku vymění vzduchu za jednu hodinu.

Na co nezapomenout

Je nutné zmínit, že se ve skutečnosti provádí dvě zkoušky. První měří běžný provoz a druhá se dělá při uzavření veškerých otvorů. To je dáno již předtím uvedenou normou ČSN EN 13829.

 1. Metoda – Provádí se, když je obálka budovy dokončena. Zkoumá běžnou netěsnost domu mimo technologické průchody. Je však stále zajištěn přístup k hlavní vzduchotěsnící vrstvě, z důvodu možnosti její opravy. Před testem se pomocí těsnících prostředků utěsní otvory TZB. Nejsou v této fázi projektu ještě dokončené. Toto měření po spuštění může trvat i několik hodin.
 2. Metoda – Jestliže je stavba dokončená, i její technologická zařízení, musí se sami uzavřít, je čas na tuto certifikační metodu. Test je krátký, i z důvodu těžko dostupných a často nemožných oprav a větších zásahů konstrukce.

Výsledné hodnoty ukážou, jak na tom stavba je. Při špatném výsledku, se přistupuje k objevení všech netěsností. Jdou se hledat defekty. To probíhá za plného výkonu ventilátoru. K vyhledání defektů tomu se využívá jednak termokamery a mikroanemometru, měřič rychlosti prodění vzduchu, ve spojitosti s kouřovou tyčinkou. Unikající, plápolající a jinak se chovající kouř jasně určí, odkud fouká. Pak je na každém, jak se rozhodne porušené nedostatečné místo utěsnit. Poté se měření zopakuje.

Nejčastějšími místy výskytu nedostatečné neprůvzdušnosti budovy jsou:

 • Průchody konstrukcí střechy
 • Průchody obvodovou stěnou
 • Komínové systémy
 • Omítky
 • Okna a dveře
 • Vnější izolace

Vadná část se vytvoří při nedodržení technologických postupů, nesprávném použití materiálů či při nekvalitní odbyté práci.

Stinné stránky uzamknutí budovy

Tento princip, utěsnit domov tak, aby byl finančně nenáročný, má však i své stinné stránky. Zcela opouští zažitou představu přirozeného větrání. V minulosti se dům stavěl proto, aby lidi ochránil před nepřízní počasí, útoky zvířat a zajistil komfortní bydlení. Zvyšující se cena energií však nutí obyvatelstvo zakročit. Proto si lidi zvykli své domy izolovat, aby snížili částky na doručených složenkách.  To však sebou přináší zásadní problém.

Stavba nedýchá. V minulosti se netěsnostmi do domu dostal čerstvý vzduch, který zamezoval tvorbě plísní. Když budovu uzamknete, může se vevnitř držet vlhký vzduch a je hned zaděláno na problém. Říká se však, že každý problém, má své řešení. Není tomu jinak i tady.

 • Prvním řešením je systém pravidelného větrání a tedy i výměně a cirkulaci vzduchu. Chce to však důslednou pravidelnost. Ve dne v noci. Lidé jsou však tvorové zapomnětliví, a tak místo toho, aby otevřeli dokořán okno a dveře každé dvě hodiny na pět minut, provedou to opačně. Dvakrát za den nechají místnosti doslova vymrznout. A tím se do interiéru dostává studený vzduch, což nás vede opět na začátek.
 • Nemusí se vše dělat ručně. Navrhněte si nucené automatické větrání s rekuperací. Tzn. že větrací systém, zcela plně za vás, přivádí do domu čerstvý vzduch a zároveň znečištěný vzduch odvádí. Rekuperace se nadále postará o to, aby z odváděného vzduchu bylo teplo přidáno ke vzduchu čerstvému. Tím zajistíme trvale stejné klima uvnitř budovy.

Hodnoty

Výsledné hodnoty rozřazují objekty do různých skupin. Při splnění neprůvzdušnosti budovy:

 1. Do 1 – 1,5 se jedná o nízkoenergetické domy
 2. Do 0,6 o pasivní domy

Staré domy před rekonstrukcí vykazují hodnotu 7 – 12.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články

 • Bloower door test - vše co je potřeba vědět