V současné době se stále více mluví o hrozícím nedostatku vody a jak je nutné s ní šetřit. To nám kromě ekologů však připomínají i účty za vodné a stočné. Jak efektivně ušetřit, a přitom nenechat naši zahradu žíznit? Zavlažovat recyklovanou vodou!