Hašené vápno je jiné označení pro hydroxid vápenatý, který se vyrábí z oxidu vápenatého směšováním s vodou. Na následujících řádcích se můžete seznámit s některými způsoby hašení vápna. Vždy je nutné pamatovat na to, že se jedná o žíravinu, která může třeba při vstříknutí do oka způsobit doživotní následky, proto je třeba používat potřebné ochranné pomůcky! Když už k podobné nehodě dojde, je nutné neprodleně vyhledat lékaře. Každopádně děti a domácí mazlíčci nemají v každém případě v blízkosti této činnosti co pohledávat!