Voda je velice důležitá pro naše fungování ve všech oblastech. Bez vody by prakticky nebylo možné přežít. Naštěstí se nacházíme v oblasti, kde prozatím nedostatkem vody netrpíme. V posledních letech se ji snažíme i co možná nejvíce šetřit, jelikož jí začíná citelně ubývat. Mnoho domácností se proto uchyluje k řešením, jako jsou domácí čističky vody či využívání dešťové vody, na které lze získat i nejrůznější dotace. Ve městech je voda poměrně drahá, ale pokud máte vybudovanou studnu, je možné značné finanční prostředky ušetřit. V případě, kdy se chystáme uvést do provozu vodovodní síť či se rozhodneme pro využívání tzv. dešťovky, je nutné zamyslet se i nad potřebou čerpání a přečerpávání vody. Přečerpávání vody se nejčastěji řeší za pomoci nejrůznějších čerpadel. Ta lze pořídit v různých velikostech, s různým výkonem i v různých cenových kategoriích.