Zemní plošný kolektor je tepelné čerpadlo fungující na systému země - vzduch. To je zapojeno do topné soustavy pomocí vnořeného zásobníku, kde se shromažďuje teplo.