Pachtovní smlouva na pozemky je jednou z možností, jak pronajmout pozemky. Řeší se především u pastvin, polí nebo rybníků. Pomáhá upřesňovat práva v případě pronájmu zemědělských pozemků a s nimi souvisejícími nemovitostmi.