S pojmem izolace se lze setkat v několika rovinách, vzhledem k jeho původnímu významu – ve francouzštině „isolé“ totiž znamená oddělený. Pomineme-li používání v technickém a lékařském světě, ocitneme se ve světě stavebním a strojírenském. Je-li míchání dvou látek nežádoucí, na řadu přichází jejich oddělení neboli izolace.