Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Josef Pecháček IČ 05676347 se sídlem Bělotín 86, 753 64 Bělotín(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaj na správce, vyplňte níže uvedený formulář:

https://docs.google.com/forms/d/1jp9y3_-PMg_NPqIVHF7mqFkK6uiyB6umepBg7h9upTc/viewform

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Mezi sbírané informace patří:

  • informace o návštěvě a hodnocení jednotlivých článků (hvězdičkové hodnocení), HTTP hlavičky, více informací zde.

Důvod sběru údajů

  • bezpečnost a zvyšování hodnoty webu

Doba uchovávání

  • HTTP hlavičky - 5 let

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

  • Právo na přístup
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo podat stížnost

Souhlas s ukládáním cookies

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Využíváme následující soubory cookies:

Funkční cookies k zajištění základních funkcí webové stránky.

Dále využíváme těchto externích služeb (Podmínky ochrany soukromí příslušných třetích stran.):

Více o problematice cookies a ochraně osobních údajů na www.uoou.cz/cookies-a-nbsp-gdpr

Toto sdělení se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 2. 1. 2017.